Veelgestelde vragen incasso procedure

Incasso Procedure

In zaken die voldoen aan de voorwaarden van het NIC reglement, en waarin niets geïncasseerd blijkt te kunnen worden, draagt het incassobureau waar de NIC de diensten ten behoeve van haar leden inkoopt, het risico, ook die van de deurwaarders- en proceskosten. No cure = no pay! De Nederlandse Incasso Coöperatie is de enige instantie in Nederland die ook de deurwaarders- en proceskosten onder de no cure-no pay service laat vallen. Maar hoe werkt het dan? Wat wordt er van de schuldeiser verwacht ? Welke fasen doorloopt een incassodossier? Welke kosten hangen er per fase aan vast? Wat als er een deel betaald wordt? Op al dit soort incasso procedure vragen zullen we antwoord proberen te geven.

Drie Incasso fases

Een incassozaak kan drie incasso fases doorlopen; de buitengerechtelijke fase, de gerechtelijke fase, en de executoriale fase. Hoe verder een incassozaak komt, des te hoger is het kostenrisico voor de schuldeiser. Deze kosten worden in eerste instantie (zonder uitzondering) voor rekening en risico van de schuldeiser gemaakt, maar kunnen als schade op de veroorzaker (de wanbetaler) worden verhaald. Kan de schade echter niet op de debiteur worden verhaald, en voldoet uw vordering aan de voorwaarden van het reglement, dan verschuift dit risico naar het incassobureau. U zult dan dus wel uw vordering moeten afschrijven, maar u wordt dan niet ook nog eens geconfronteerd met incassokosten, deurwaarderskosten, proceskosten, enz.. Welke kostenrisico’s een schuldeiser per fase loopt, wordt hierna uiteengezet.

Buitengerechtelijke fase incassoprocedure

Gerechtelijke fase incassoprocedure

De executiefase incassoprocedure

Betalingen incasso




Over de NIC

Wilt u meer weten over de Nederlanse Incasso Coöperatie. Lees dan verder en bekijk de video.

  Lees verder en bekijk de video

Meer informatie

Vraag vrijblijvend onze brochure aan of stel ons meteen uw (incasso) vragen.

  Neem contact met ons op