Veelgestelde vragen algemeen

Zie hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen. Mocht uw vraag er niet tussen zitten neem dan contact met ons op.

Wat wordt verstaan onder 'no cure, no pay' incasso?

Betaalt het incassobureau in bovengenoemde gevallen mijn incasso vordering?

Wat geldt als er wel een deel van mijn incasso vordering is betaald?

Waaruit bestaat de incasso vergoeding van het incassobureau?

Stel dat mijn vordering door de rechter wordt afgewezen?

Wat is het verschil tussen het incassobureau van de NIC en andere incasso-aanbieders?

Hoe hoog is de besparing als ik lid word?

Dus bij één gezonde, maar oninbaar blijkende incassovordering heb ik mijn hele jaarcontributie van NIC er al uit?

Hoe krijgt het NIC dat voor elkaar?

Hoe weet het incassobureau dat de incassovordering inhoudelijk wel gezond is?

Ik ben lid en heb (op het moment van dagvaarden) een incassovordering van € 101,00 op één van mijn klanten. Valt deze onder de no cure no pay regeling?

Wat betekent het voor mij als (op het moment van dagvaarden) mijn incassovordering minder dan € 100,00 bedraagt? De no cure no pay regeling is op dit soort incasso-vorderingen immers niet van toepassing?

Ik heb een incassovordering die, inclusief rente en incassokosten, meer dan € 5.000,00 bedraagt én niet ouder was dan 90 dagen op het moment van uit handen geven. Wat valt er nu wel, en wat valt er nu niet onder de no cure no pay regeling?

De bevoegdheidsgrens van de kantonrechter bedraagt op het moment € 5.000,00. Blijft dit zo? Waarom is het maximum incassobedrag in het reglement lager (€ 4.250,00)?

Wat gebeurt er als de incassozaak door een advocaat moet worden behandeld?

Valt de executiefase (nadat de zaak bij de advocaat is geweest en de incassovordering werd toegewezen) weer wél onder de no cure no pay regeling?

Eén van de incasso voorwaarden is dat er minimaal twee aanmaningen verzonden zijn. Waarom is dit, ik kan toch ook bellen?

Mijn incassovordering bedroeg € 1000,00. Dit incassobedrag is door mijn debiteur aan het incassobureau betaald, maar toch ontvang ik een lager bedrag dan € 1000,00 na afwikkeling. Hoe kan dit?

Wat gebeurt er als in de buitengerechtelijke incasso fase alleen de hoofdsom wordt betaald?

Wat zijn de gevolgen voor mij als in de gerechtelijke fase een deel betaald wordt?

Wat gebeurt er als een lid akkoord gaat met een voorstel tegen kwijting?

Wat gebeurt er als een lid een zaak om hem moverende redenen een lopend incasso dossier wenst te sluiten?

Draagt het incassobureau tussentijds ontvangen incassobedragen af?

Het is voor de NIC mogelijk om leden te weigeren of lidmaatschappen te beëindigen. Waarom?
Over de NIC

Wilt u meer weten over de Nederlanse Incasso Coöperatie. Lees dan verder en bekijk de video.

  Lees verder en bekijk de video

Meer informatie

Vraag vrijblijvend onze brochure aan of stel ons meteen uw (incasso) vragen.

  Neem contact met ons op